Programma Internationaal Melkveevoeding Symposium 2017 bekend!

Nieuws

Programma Internationaal Melkveevoeding Symposium 2017 bekend!

Gepubliceerd op
6 februari 2017

Nieuwe perspectieven voor het management van de transitiekoe – dat is het thema van de eerstvolgende editie van het Internationaal Melkveevoeding Symposium op donderdag 26 oktober 2017 in Wageningen.

Georganiseerd door het Centrum Diervoeding in samenwerking met Bayer Animal Health, Diamond V, en Zinpro.

Voor melkvee is de transitieperiode een cruciaal punt in de lactatiecyclus. In een relatief korte tijd doorstaat de koe een complexe set van veranderingen: hormonaal, fysiek en metabool. Tegelijkertijd moet ze zich ook aanpassen aan veranderingen in haar omgeving, zowel in management, huisvesting als voeding. Ondanks dat de ontwikkeling van onze kennis omtrent voeding, huisvesting en management in deze periode in de afgelopen decennia geresulteerd heeft in aanzienlijke vooruitgang, vinden we de hoogste incidentie van gezondheidsproblemen nog altijd in de transitieperiode. Verdere ontwikkelingen op dit gebied zij dan ook noodzakelijk om zowel het welzijn van de koe, de gezondheid en productie tijdens de verdere lactatie, als ook de levensduur te kunnen verbeteren.

Tijdens het symposium op 26 oktober 2017 zullen acht experts uit binnen- en buitenland hun visie schetsen op verschillende onderdelen van het management van de transitiekoe. Prof. Marten Scheffer (Wageningen University, nog niet bevestigd) zal als eerste spreker aftrappen met het trekken van een parallel tussen de transitiekoe en het evenwicht van ecologische systemen, waarna Prof. Ynte Schukken (Wageningen University, Utrecht University, GD Diergezondheid) zijn expertise zal delen op het gebied van het immuunsysteem van de koe in deze kritieke periode. Prof. Stephen LeBlanc (University of Guelph) zal vervolgen met zijn presentatie op het gebied van de relatie tussen stofwisselingsproblemen en vruchtbaarheid. Na de lunch zal Prof. Bas Kemp (Wageningen University) het publiek stimuleren om na te denken over wat we kunnen leren van zeugen in de transitieperiode, voor het transitiemanagement van melkvee. Dr. Harald Hammon (Leibniz Institute for Farm Animal Biology) zal vervolgen met recente onderzoeksresultaten op het gebied van de glucosestofwisseling in de lever bij de transitiekoe, aangevuld door Dr. Hélène Lapierre (Agriculture and Agri-Food Canada) met haar werk op het gebied van het aminozuurmetabolisme rondom afkalven. Dr. Lance Baumgard (Iowa State University) bespreekt aansluitend het paradigma van stofwisselingsziekten in de vroege lactatie waarna Prof. John Fetrow (University of Minnesota) de dag afsluit met zijn werk op het gebied van de economische gevolgen van transitiemanagement.

Vertegenwoordigers van de diervoeder-, additieven- en zuivelindustrie, kennisinstituten, overheidsinstanties, dierenartsen, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in het symposium zijn van harte welkom!

Voor meer informatie over het programma en de registratieprocedure verwijzen we u graag naar onze Engelstalige symposiumwebsite.