Data Valorisation

De koeien op Dairy Campus produceren niet alleen melk, maar vooral een stroom aan ‘wetenschappelijke’ data en kennis. Dairy Campus beschikt over uitgebreide datasets op bedrijfs- en koppelniveau. De onderlinge samenhang tussen de verschillende datasets maakt het mogelijk om deze informatie breed in te zetten bij het beantwoorden van vraagstukken.

De 500 melkkoeien van Dairy Campus staan bekend om het produceren van data. Naast melk zorgen deze dieren voor een grote stroom aan gegevens. Dairy Campus verzameld al 10 jaar deze informatie via procescomputers, die alle gegevens 24/7 vastgelegd, zowel op koe- als koppelniveau als van ecosystemen, zowel op bedrijfs- als perceelniveau. Daarnaast beschikken we over nieuwe innovatieve technieken en methoden, waarmee we extra informatie kunnen verzamelen. We maken gebruik van: 

  • Sensortechnieken

  • Stappentellers

  • Infraroodtechnieken

  • GPS

  • Beeldtechnieken

Naast de basisdata, die veel melkveehouders verzamelen in hun managementprogramma, verzamelt Dairy Campus veel meer gegevens. Dit gebeurt via lopende onderzoeken en door het toepassen van innovatieve technieken op bedrijfsniveau. Zo worden de koeien bijvoorbeeld wekelijks gewogen en kan de voeropname individueel bijgehouden worden. Dit levert een schat aan extra  informatie op, die eenvoudig gekoppeld wordt aan de basisdata, wat mogelijk leidt tot nieuwe inzichten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van Big Data.  

Datamanager waarborgt kwaliteit  

Alle datasets worden verzameld in procescomputers. De datamanager op Dairy Campus zorgt er dagelijks voor dat de juiste gegevens worden opgeslagen en gekoppeld in een centrale databank. Hij zorgt voor een stuk analyse, kwaliteitsbewaking en een doorontwikkeling van de huidige datasets.  

Betrouwbare datasets basis voor nieuwe kennis

Dairy Campus beschikt over betrouwbare datasets uit de melkveehouderij over een periode van 10 jaar. Samen met het onderzoek, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen brengen wij deze kennis graag tot meerwaarde.