Project

Het effect van Rumen Proof CF op de methaanemissie en verteerbaarheid

Om de uitstoot van de zuivelsector te verminderen, kunnen voersupplementen van groot belang zijn. De aanname is dat als een aanvullende voeder de verteerbaarheid in de pens verbetert, dit de voerefficiëntie verbetert, wat zou kunnen resulteren in een lagere methaanemissie.

Rumen Proof CF is ontwikkeld met behulp van een nieuwe technologie door Mayo Healthcare in samenwerking met de Universiteit van Ierland. De technologie zorgt voor Long Acting Reactive Species (LARS) die mogelijk een positieve werking hebben op de pens van koeien. Het efffect van het product op de methaanemissie en verteerbaarheid wordt onderzocht in een voederproef op Dairy Campus.

Onderzoeksvragen

  1. Wat is het effect van Rumen Proof CF op de methaanemissie van melkvee?

  2. Wat is het effect van Rumen Proof CF op de (vet-eiwit gecorrigeerde) melkgift?

  3. Wat is het effect van Rumen Proof CF op de NDF-verteerbaarheid* van melkvee?

*NDF verteerbaarheid (in %) geeft aan hoeveel procent van de celwand verteerd is.