Project

Indikken van melk op de boerderij

Melk bestaat voor het grootste deel uit water. Waarom dan miljarden liters water vervoeren, terwijl het bij melk juist om bestanddelen gaat? Dat is de vraag die aan het project Indikken van melk ten grondslag ligt. Het indikken van rauwe melk op de boerderij kan voor zowel de melkveehouder als voor een zuivelfabriek voordelen hebben.

Voorbewerking van melk op het melkveebedrijf komt in Nederland nauwelijks voor. Maar de ontwikkelingen in zowel watertechnologie als in de veehouderij maken het indikken van melk op kleine schaal mogelijk. Op Dairy Campus is sinds kort een pilot installatie door Wafilin Systems geplaatst voor het indikken van de melk. Deze installatie is gekoppeld aan de melkrobot en met membraanfiltratie wordt de hoeveelheid water in melk met vijftig procent gereduceerd. 

foto indikken melk - installatie compressed.jpg

Effect ingedikte melk op zuivelproducten

Over de effecten van het indikken van melk op de boerderij is nog weinig bekend. Wat gebeurt er met de samenstelling en de kwaliteit van de rauwe melk. Hoe zit het met het vet- en eiwitgehalte na de filtratie en wat gebeurt er met de melkvetbolletjes? Maar ook wat zijn de effecten van ingedikte melk op het verdere verwerkingsproces en de kwaliteit van het eindproduct? Gedurende het onderzoek worden deze aspecten onderzocht. Studenten van Hogeschool VHL Leeuwarden maken bijvoorbeeld enkele zuivelproducten met de ingedikte melk om te kijken welke effecten optreden wanneer je ingedikte melk als basis gebruikt in de bereiding van kaas, kwark of melkpoeder.     

Voordelen ingedikte melk

Er zijn meerdere argumenten om dat te doen. Door het al op boerderijniveau 50% van het volume in de vorm van water aan de melk te onttrekken levert dat een besparing op voor de koeling. De melkveehouder hoeft minder melk te koelen, wat een besparing oplevert op de energiekosten. Bovendien is de kwaliteit van het gefilterde water van dusdanige kwaliteit dat het bijvoorbeeld als drinkwater voor de koeien zou kunnen worden hergebruikt. Verderop in de keten ontstaan voordelen in transport en de verwerking. Deze techniek draagt hiermee bij aan een meer duurzame zuivelketen.

Mooie samenwerking water- en zuiveltechnologie

Door de expertise in watertechnologie, melkveehouderij en zuivelbereiding te combineren is een samenwerkingsproject ontstaan. In dit project worden studenten van zowel de richting watertechnologie via Centre of Expertise Water Technology (CEW) als de richting veehouderij en zuiveltechnologie (hogeschool Van Hall Larenstein) betrokken. Ze worden meegenomen in de laatste ontwikkelingen in de water- en zuivelsector en voeren een deel van de werkzaamheden uit.

Het project wordt medegefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de Provincie Fryslân (Fryslân Fernijt) en de projectpartners: Wafilin Systems, Dairy Campus, DOC Kaas, Ecolab en het Centre of Expertise Water Technology (CEW).