Project

Van gras naar glas

Hoe weet een melkveehouder wat de grasopname van zijn melkkoe is? En wat heb je er aan om dat te weten? Op Dairy Campus is een innovatieproject gestart waarin bij weidende koeien de individuele grasopname wordt gemeten. Nog nergens in de wereld is de slimme combinatie gemaakt tussen melksamenstellingsprofielen, graasgedrag en graslandgebruiksgegevens om tot een schatting van de individuele grasopname bij melkkoeien te komen.

Het project ondersteunt de ontwikkeling van een nieuw innovatief concept waarbij graslandmanagementdata (grashoogte, oppervlakte, drogestof opbrengst bij inscharen, kilogram droge stof /koe/dag), individuele diersensordata (graasgedrag) en melksamenstellingsprofielen worden gekoppeld. Hiermee kan de grasopname door individuele melkkoeien worden geschat. Deze informatie stelt de veehouder in staat inzicht te krijgen in grasopname en grasbenutting. Met deze kennis kan hij de beweiding verder optimaliseren.