Innovatiemiddag Dairy Campus

Constructieve samenwerking met partijen uit de melkvee- en zuivelsector. Daar zetten Dairy Campus en Wageningen UR Livestock Research op in. Wat ons betreft is co-creatie de beste weg om de zuivelsector echt op het innovatiespoor te zetten. Op 13 maart willen we samen met u een eerste stap zetten om gezamenlijk de innovatieagenda vorm te gaan geven.

smaak van innovatie.jpg

Alle onderwerpen van de Innovatiemiddag, 13 maart a.s. op een rij. U kunt met experts en collega’s in gesprek over de volgende ‘innovatiesmaken’:

Onderwerp Experts
Koeien voeren en boeren Ad van Vuuren
Verhogen van de pensioenleeftijd van ons melkvee Roselinde Goselink
20% meer melk in NL: van biomassa naar hoogwaardig eiwit Gert van Duinkerken
Sensor helpt koe en veehouder Pieter Hogewerf
Zorgvuldige melkveehouderij met Smart Dairy Farming Kees Lokhorst
Kringlopen: maak de veehouder KringloopWijzer Michel de Haan
Mest, waarde en verwaarden Nico Verdoes
Duurzame stallen Sjoerd Bokma
De koeien buiten doen is nog geen weiden Bert Philipsen
Veerkracht van melkvee Kees van Reenen
Duurzaamheidskenmerken in de fokkerij Lucia Kaal
Melk indikken, waarom water vervoeren? Kees de Koning

Meld u hier aan voor de innovatiemiddag