70 jaar stripgrazen

“De opzet van de proef is, na te gaan of het mogelijk is met behulp van een verplaatsbare electrische afrastering zoodanig te weiden, dat aan de koeien iederen dag een afgepast rantsoen wordt verstrekt. De koeien worden daartoe geweid tusschen twee electrische afrasteringen, die dwars over een perceel zijn gespannen. Deze kooi wordt iederen dag een stukje verplaatst, zoodat de koeien een hoeveelheid versch gras krijgen.” 
Zo schrijft graslandonderzoeker Jaap de Geus in een ‘voorlopige mededeling’ van 1946 over een proef die niets meer of minder is dan de geboorte van het stripweidesysteem. En dus is 2016 het 70e geboortejaar van het stripweiden!

Lees hier alle tips en de blog van 16 september 2016 van de Weideman: 70 jaar stripgrazen.