Nieuws

Aandacht voor dier en gezondheid op Dairy Campus

Gepubliceerd op
7 februari 2019

In het project ‘Veerkracht voor melkvee’ wordt het komende jaar op Dairy Campus verder gezocht naar het kantelpunt tussen ‘van gezond naar ziek’ bij melkkoeien. In de huidige veehouderij praktijk ligt de nadruk vaak op efficiëntie en optimalisatie van de productie, terwijl het centraal zetten van een gezonde koe uiteindelijk ook goed is voor de economie.

De periode rondom afkalven bij koeien is essentieel voor de gezondheid van dieren. In de praktijk brengt deze periode veel veranderingen met zich mee wat kan leiden tot een verlaging van weerstand of ziekten bij de dieren. In 2017 en 2018  zijn op 4 melkveebedrijven koeien gevolgd van twee weken voor tot zes weken na afkalven. Met sensoren aan hals en poot was het mogelijk om 24 uur per dag de koeien te volgen en hun gedrag te registeren. Twee keer per week werden de dieren klinisch onderzocht door de dierenarts. Uit eerder onderzoek (2014) met een klein aantal koeien was al gebleken dat  koeien die een gelijkmatig dag en nachtritme hebben voor afkalven hebben minder kans op ziekte hebben in de eerste weken na afkalven. Uit het onderzoek wat op grotere schaal is uitgevoerd zijn vergelijkbare bevindingen geconstateerd. Koeien die voor afkalven een goed voerritme hebben en veel tijd besteden aan voeropname, zijn na afkalven het gezondst, omdat zij voldoende voer opnemen om hun energie op peil te houden. Koeien die een onregelmatig ritme hebben van lopen, vreten en rusten hebben meer kans op problemen.

Voortzetten onderzoek op Dairy Campus

Kees van Reenen en Ingrid van Dixhoorn van Wageningen University & Research zijn betrokken bij het project ‘Veerkracht voor melkvee’. Het komende jaar zal het onderzoek uitgebreid worden met het verzamelen van gegevens op Dairy Campus. De opzet van de proef op Dairy Campus is gelijk aan het onderzoek op de 4 melkveebedrijven in 2017- 2018. Het bijkomende voordeel om deze proef uit te voeren op Dairy Campus is dat er op dit bedrijf veel meer data wordt verzameld. Deze extra informatie kunnen de onderzoekers, indien wenselijk, meenemen in hun verdere onderzoek.

Tijdens dit onderzoek is er ook aandacht voor de risicofactoren op het gebied van huisvesting, stalklimaat, voer, ras, medicijngebruik en andere managementzaken. Uiteindelijk moet hier een resilience-score per bedrijf uitrollen, dat mogelijk deel kan uitmaken van een ‘koe-kompas’. Een instrument dat de boer adviseert op het gebied van welzijn, gezondheid en management van zijn koeien.