Afstudeerproject over 'Kurzrasen'

Auko Sikkenga, student bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, is bezig met zijn afstudeerproject op Dairy Campus. Hij doet onderzoek naar Kurzrasen. 'Ik ben dus regelmatig op een zitmaaier in het weiland te vinden. Maar ook om de proefveldjes wekelijks te beregenen', zegt hij. Het gemaaide product wordt gewogen, gedroogd en vervolgens bemonsterd.

Kurzrasen (‘kort scheren’) is een vorm van weidegang die met name in de (biologische) melkveehouderij in Zwitserland en Oostenrijk wordt toegepast. Deze manier van weiden laat zich het beste vergelijken met het standweiden zoals wij dat kennen. Er is een groot verschil. De graslengte bij in- en uitscharen is fors lager is. Waar men bij standweiden continu een graslengte van rond de 11 centimete hanteert, wordt bij het kurzrasen een graslengte van ongeveer zes centimeter nagestreeft.

Kurzrasen levert energierijk product op

Enkele theorieën achter het kurzrasen zijn het verkrijgen van een energierijker product en een egale goed uitgestoelde weide. Om de invloed van een kortere in- en uitschaarlengte op de grasopbrengst in kilogram droge stof te meten, wordt er in de maaiproef gebruik gemaakt van een drietal inschaarlengten (6, 11 en 16 cm) en een tweetal stoppelhoogten (3 en 4,5 cm).

Afronding onderzoek voor de zomer

Het onderzoek moet voor de zomervakantie afgerond worden. De verzamelde resultaten zullen dan ook op korte termijn besproken worden.