Nieuws

Beweiding niet nadelig voor milieu of bedrijf

Gepubliceerd op
27 december 2017

Beweiding is niet nadelig voor de milieu- en bedrijfsprestaties van Achterhoekse melkveehouders. Dit blijkt uit resultaten van het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Daarnaast laten deze cijfers zien dat de intensiteit niet allesbepalend is, maar het sturen op mineralenefficiëntie belangrijker is.

De resultaten uit het project zijn gebaseerd op de cijfers van 180 deelnemende bedrijven die gedurende vier jaar een correcte KringloopWijzer hebben aangeleverd. Uit onderstaande tabel blijkt  dat intensieve bedrijven hun koeien minder uren per jaar weiden dan extensieve bedrijven. De vergelijking tussen wel of niet beweiden binnen dezelfde intensiteitsklasse laat zien dat de beweiders het zeker niet minder goed doen. Het stikstofbodemoverschot is vrijwel gelijk, de veebenutting is hoger en de uitstoot van broeikasgassen is lager. En, belangrijk voor het bedrijfsresultaat, ook wat betreft kg melk per kg fosfaat doen de beweiders in de Achterhoek het niet minder.

tabelKLW!.png

Intensief is niet hetzelfde als vervuilend

Onderstaande puntenwolk laat zien dat de verschillen in stikstofbodemoverschot tussen de deelnemende bedrijven met dezelfde intensiteit wel 150 kg/ha kan bedragen. Het verschil is minder groot tussen de verschillende intensiteitsklassen. Ofwel: intensief is niet hetzelfde als vervuilend en extensief is niet hetzelfde als schoon. Alleen een norm voor  een maximum hoeveelheid melk en/of dieren per ha geeft geen garantie dat de milieudoelen worden gehaald. Sturen op mineralenefficiĆ«ntie is belangrijk.

tabKLW@.png

Resultatenboekje en rapportage

Vruchtbare Kringloop Achterhoek heeft een boekje gemaakt met de belangrijkste resultaten uit het vierjarige project, zie ook deze link. Lees hier het complete rapport 'Lager bodemoverschot door hogere benutting'.