Nieuws

Beweidingsproef om emissies te verlagen voortgezet

Gepubliceerd op
13 juni 2022

Ook op de Dairy Campus in Leeuwarden grazen de koeien sinds half april weer buiten. Daar wordt het effect van vers gras en smalle weegbree op emissies verder onderzocht. Hiermee maakt Wageningen Livestock Research een verdiepingsslag in het beweidingsonderzoek hoe ‘gras en weidegang’ de ammoniak- en methaanemissies op melkveebedrijven tegelijk kunnen verminderen.

Weer gestart

Op de Dairy Campus in Leeuwarden wordt dit jaar verder onderzocht hoe vers gras en smalle weegbree methaanemissie kunnen verminderen. Het gaat daarbij om enterisch methaan: methaan afkomstig uit de pens van melkkoeien door fermentatie. Wageningen Livestock Research gaat hiermee het derde jaar van de beweidingsproef in. Sinds half april grazen verschillende groepen koeien op verschillende percelen en een andere groep krijgt vers gras op stal (zomerstalvoedering). Met het juiste graslandgebruik kunnen melkveehouders de kwaliteit van vers gras en daarmee het rantsoen van de melkkoeien verbeteren. Op die manier kunnen ze niet alleen op de ammoniak-, maar ook op de methaanemissie sturen.Verlaging van de één zou niet tot verhoging van de ander moeten leiden.

Verschillende hoeveelheden vers gras

Met een 10-30% lagere enterische methaanemissie waren de effecten van volledige weidegang in eerdere jaren veelbelovend. Voor een goede vertaling naar de praktijk is dit jaar, naast volledig weidegras, gekozen voor proeven met beperkt weiden en beperkt zomerstalvoederen (proef A). De koeien met beperkt weiden en beperkt zomerstalvoedering worden ’s nachts bijgevoerd met graskuil. Deze groepen worden vergeleken met de koeien die onbeperkt weiden. GreenFeeds in de stal en in de wei meten per koe de methaanemissie uit de pens. De vraag is in hoeverre het effect van weidegang op de methaanemissie ook bij beperkt vers gras te zien blijft.

Smalle weegbree

Daarnaast wordt het effect van smalle weegbree op de enterische methaanemissie tijdens beweiding onderzocht (proef B). Dat er in de wetenschappelijke literatuur aanwijzingen zijn dat smalle weegbree de methaanemissie uit de pens kan verlagen, is de reden dat nu smalle weegbree wordt gebruikt. Al in 2020 zijn daarom twee percelen ingezaaid met Engels raaigras met én zonder smalle weegbree, waarop de koeien dit jaar in twee keer twee groepen onbeperkt gaan weiden. Daarom staan er dit jaar niet twee, maar vier GreenFeeds in de wei om te meten of een kruid als weegbree de methaanemissie uit de pens kan verlagen.

De eerste resultaten van het effect van beperkte weidegang en smalle weegbree op de methaanemissie bij melkkoeien zullen in 2023 gedeeld worden.

Dit onderzoek maakt deel uit van de programmatische aanpak 'Integraal Aanpakken' (2020-2030) als onderdeel van het LNV-Klimaatbeleid, gefinancierd door het ministerie van LNV.