Nieuws

Broedpaartjes wijken naar Dairy Campus

Gepubliceerd op
10 februari 2023

Dairy Campus en Vogelwacht Leeuwarden zijn jaarlijks bezig met het treffen van maatregelen om het aantal broedparen op het terrein te verhogen. In februari 2023 is een kuikenvriendelijke greppel aangelegd. Deze ondiepe geul gevuld met water zorgt voor voedsel zonder dat de jongste kuikens kunnen verdrinken.

Iedere winter en vroeg voorjaar worden maatregelen getroffen om goede omstandigheden te creeƫren voor ouders met hun jongen. Ruige mest wordt verspreid over het plasdras gebied. Tevens wordt het riet gemaaid zodat een overzichtelijk gebied ontstaat voor de vogels.

In 2022 is een extra pomp geplaatst in het aangrenzende deel, ook met uitgestelde maaidatum. Ook is een groot veld ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Qua biodiversiteit is er dan voldoende voedsel te vinden voor zowel volwassen als jonge vogels.
In de ogen van de mensen die er nauw bij betrokken zijn moet dit gebied in deze hernieuwde situatie minstens een handvol nesten kunnen herbergen. Toch leidt deze aanpak niet tot het aantrekken van veel weidevogels. De aanwezigheid van predatie lijkt de laatste twee jaar roet in het eten te gooien.

Kuikenvriendelijk

De aanwezigheid van de N31, nabij een industrieterrein, en op de aanvliegroute van kraaien zijn ook redenen die doen vermoeden dat de omstandigheden te uitdagend zijn op Dairy Campus. Toch blijkt het deel aan de Boksumerdyk wel redelijk aantrekkelijk te zijn. Hier werden meerdere nesten van verschillende paartjes ontdekt door de Vogelwacht Leeuwarden, waaronder de Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster. Het lijkt erop dat het tot dan toe drukke en aantrekkelijke Post-NL terrein te vol gebouwd is, waardoor deze broedpaartjes uitwijken naar Dairy Campus.

We hopen met de aanleg van de kuikenvriendelijke greppel en het proberen weg te houden van roofdieren, in de nabije toekomst meer weidevogels te verwelkomen.