Nieuws

Dairy Campus doet onderzoek naar voordelen ontsloten gras

Gepubliceerd op
3 november 2022

Gras is het meest beschikbare en wellicht ook het meest onderschatte gewas in Nederland. Het bevat meer rijkdom dan de melkkoe kan benutten. Daarom heeft Grassa een technologie ontwikkeld om het gras te ontsluiten en op te splitsen in meerdere hoogwaardige producten. Één daarvan is ontsloten gras. Dit is een bestendig ruwvoer voor koeien waarmee de productie van melk op niveau blijft, maar waarmee minder stikstof, fosfaat en methaan wordt uitgestoten.

Om de efficiƫntie van ontsloten gras te onderzoeken heeft Grassa in 2020 uitgebreide studies gedaan in samenwerking met het Biorefinery Glas-project in Ierland. Daaruit zijn waardevolle inzichten gekomen. Alleen: de rantsoenen voor koeien in Ierland zijn niet hetzelfde als voor Nederlandse koeien. Daarom is besloten om in samenwerking met het Dairy Campus Innovatie Fonds en Mengvoederbedrijf Fransen-Gerrits een proef uit te voeren. We gaan op Dairy Campus met gangbare Nederlandse rantsoenen aan de slag om te laten zien wat de toegevoegde waarde kan zijn van ontsloten gras voor de Nederlandse melkveehouderij.

Begin oktober 2022 is het onderzoek gestart in de voedingstal, toegerust met Roughage Intake Control bakken (RIC) die de opname van voeding per koe registreren en de het GreenFeed systeem voor methaan emissie bepaling.
Begin 2023 worden de eerste resultaten verwacht.