Project

Farmblocks

FarmBlocks biedt de veehouder de mogelijkheid en vrijheid om voor de eigen bedrijfssituatie een optimaal mestverwerkingsproces te ontwikkelen. De diverse bewerkingsstappen worden in
plug&play onderhoudsarme modules aangeboden.

In combinatie met een intelligent laagdrempelig besturingssysteem krijgt de ondernemer een systeem (evt. gefaseerd ingevoerd) wat voor zijn situatie de gewenste producten produceert en een optimaal rendement oplevert. Op basis van een haalbaarheidsstudie, waarin de energie-, massa-, en economiebalans van de verschillende onderdelen wordt bepaald, wordt een ontwerp voor de installatie opgesteld en getest.