Nieuws

Gras belangrijk item binnen de melkveehouderij

Gepubliceerd op
2 december 2019

"Alles draait om gras in Amazing Grazing’’, zegt Bert Philipsen projectleider van dit project. Bij de lancering hiervan vier jaar geleden lag de focus vooral op het mogelijk maken van weidegang. Hiervoor hebben we binnen het project nieuwe kennis en tools ontwikkeld die bijdragen tot het toepassen van het motto ‘Goed weiden: eenvoudig en onderbouwd’.

Op de eindbijeenkomst op 18 december zullen we hier kort op terugblikken, maar kijken we vooral vooruit naar de rol van gras binnen de melkveehouderij voor de toekomst. Bert Philipsen, werkzaam bij Wageningen University & Research, vertelt gedreven over dit project, waar binnen verschillende bouwstenen gewerkt is aan nieuwe kennis en tools op het gebied van bodem, grasvoorraad, grasopname, koegedrag en bijvoeding. “Deze nieuwe inzichten waren zeker gewenst. De laatste onderzoeken op dit gebied dateren uit de jaren 70 en 80’’, merkt Philipsen op.

Nieuwe inzichten voor beweidingssystemen

Door de toenemende belangstelling voor ‘koeien in de wei’ nam de behoefte aan nieuwe kennis toe. De zuivel beloont boeren met een toeslag voor weidemelk, waardoor meer en meer boeren over stag gingen. "In het verleden werd weiden door veel veehouders als lastig ervaren. Je weet niet exact hoeveel gras er in de wei staat, hoeveel een koe opneemt, wat je bij moet voeren en wat de kwaliteit is'', somt Philipsen op. In dit project is onder andere gezocht naar het eenvoudiger managen van de verschillende beweidingssystemen. Ook is er verder gekeken naar een eenvoudig en onderbouwd systeem dat in principe iedereen kan toepassen. Dit heeft samen met de Stichting Weidegang geresulteerd in het ‘Nieuw Nederlands Weiden’. Naast dit systeem is binnen Amazing Grazing ook onderzoek gedaan naar Stripgrazen en Kurzrasen. Alle systemen zijn gebaseerd op ritme en regelmaat en daardoor makkelijker te managen. Bijvoorbeeld doordat de koeien iedere dag een stuk of een strook vers gras krijgen. Of juist zoals bij Kurzrasen, iedere dag hetzelfde. “Het grote voordeel van elke dag vers gras is dat het zorgt voor minder schommelingen, meer rust en stabiliteit’’, zegt Philipsen.

Gras staat weer op de agenda

Naast de beweidingssystemen is ook gekeken naar het gedrag van de koe, zowel individueel als in de koppel. En wat voor invloed dat heeft op de grasopname. Er is gewerkt aan tool waarmee de grasvoorraad geschat kan worden. Ook is de bodem onder de loep genomen en is gekeken naar de draagkracht bij verschillende beweidingssystemen. "Al met al hebben we samen veel bereikt de afgelopen jaren. Zo is grasgroei meetbaar gemaakt, de grasopname in beeld gebracht en is goed weiden bij een hoge veebezetting onderbouwd’’, zegt de onderzoeker. Gras is hiermee weer op de agenda gezet bij melkveehouders en adviseurs. ‘’Voor de toekomst zie ik een belangrijke rol weggelegd voor gras binnen de melkveehouderij. Gras is hét sturingsmechanisme dat een belangrijke bijdrage kan leveren binnen de verschillende duurzaamheidsdoelen. Nu ligt de focus vooral op de koe. In toekomst is meer samenhang tussen bodem, productie, bedrijf en omgeving gewenst'', merkt Philipsen tot slot op.

Slotbijeenkomst

Op de slotbijeenkomst op 18 december in Brummen zullen de belangrijkste resultaten uit dit project de revue passeren. Daarnaast zal Friedhelm Taube, buitengewoon hoogleraar Grass-base dairy farming zijn licht laten schijnen op gras en weidegang in de toekomst. Alle opgeleverde resultaten uit dit project kunt u alvast vinden op de website van Amazing Grazing. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u in het bericht ‘Goed weiden: eenvoudig en onderbouwd’.