Nieuws

Grasland netwerkdag 10 februari

Gepubliceerd op
15 januari 2015

Het praktijknetwerk “Van graslandvernieuwing naar verjonging” organiseert een netwerkdag met de titel: Graslandverjonging: eenvoudig naar meer rendement’. Tijdens deze middag op 10 februari in Achterveld worden de ervaringen en resultaten van veehouders, loonwerkers en praktijkonderzoek gedeeld. Ook zal een grasland-APK app worden gepresenteerd als hulpmiddel om sneller te kunnen reageren op verslechtering van een perceel.

De afgelopen twee jaren hebben 60 melkveehouders door het hele land percelen doorgezaaid met verschillende machines en graszaadmengsels, op verschillende tijdstippen. Ook op De Marke en Dairy Campus zijn demovelden aangelegd en opbrengsten gemeten. Uit de monitoring van behandelde en onbehandelde stroken blijkt een verschil in bezetting met goede en slechte grassen, ook zijn er verschillen in opbrengsten en voederwaarde.

Netwerkmiddag

Tijdens de netwerkmiddag is er een gevarieerd programma, waarin volop aandacht is voor de ervaringen en resultaten vanuit de praktijk. Omdat de ervaringen soms verschillend zijn, wordt een forumdiscussie gehouden: wat zijn de succes- en faalfactoren van doorzaaien? Wanneer en hoe moet je als veehouder aan de slag met graslandverjonging? Wanneer zie je in de praktijk het meeste effect van doorzaaien?

Meer informatie

  • Volledige uitnodiging en programma “Graslandverjonging: eenvoudig naar meer rendement”
  • Deze netwerkmiddag vindt plaats op 10 februari 2015 van 12:15 uur tot 16:00 uur in Partycentrum De Roskam, Hessenweg 212 in Achterveld.
  • www.graslanddoorzaaien.nl

Aanmelden

Voor deelname graag vóór 6 februari 2015 aanmelden via jkranenburg@kgadvies.nl door naam en adres door te geven en het aantal personen waarmee u komt.