Grasvoorraad wegwerken

Het wordt onderhand echt herfst. De vallende bladeren kleuren je erf bruin en af en toe valt er regen en weten we weer wat nattigheid is. Gemiddeld is de draagkracht nog bijzonder goed. Koeien buiten gaat nog prima, maar het gras groeit niet meer.
Dan houdt het weiden wel een keer op, hoewel ik nog aardig wat percelen zie waar nog veel gras staat. Langer dan tien centimeter in elk geval. Probeer dat toch nog even weg te werken en te benutten, is mijn advies. Met de koeien kan dat door ze elke dag een vers stuk te geven en nog een paar uur per dag te weiden. Zolang je nog kunt weiden is dat gras een prima toetje bovenop het hoofdrantsoen aan het voer hek!

Lees hier alle tips en de blog van 28 oktober 2016 van de Weideman: Grasvoorraad wegwerken.