Nieuws

Hoe valideren we een CO2-productiemodel?

Gepubliceerd op
27 september 2021

Het onderzoek Verbetering en validatie CO2-productiemodel voor melkvee verbetert de kwaliteit van de monitoring in natuurlijk geventileerde melkveestallen. Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Emissie = ventilatiedebiet x concentratie


Het is belangrijk dat er van beiden een goede schatting wordt gemaakt zodat de emissie van een stal met enige zekerheid kan worden vastgesteld. Omdat melkveestallen doorgaans natuurlijke ventilatie kennen en het debiet niet direct gemeten wordt, moet er een schatting worden gemaakt. Voor deze schatting wordt het CO2 productiemodel gebruikt. In dit model wordt op basis van de melkproductie, het gewicht van de koe en het aantal dagen dat een koe drachtig is, de CO2 productie van het dier berekend. De bijdrage van de mest is op 10% geschat.

Dit model is echter tot op heden nog niet goed gevalideerd en dat wordt gedaan in dit project.

Hoe meten we?


We valideren het model in meerdere meetperioden van drie weken. Deze drie weken zijn als volgt opgebouwd:

-      Week 1: Constant ventilatieniveau en dieren in de stal

-      Week 2: Dieren uit de stal om de mestbijdrage te kunnen bepalen

-      Week 3: VariĆ«ren in ventilatiedebiet om het model over een grotere bandbreedte te kunnen valideren.

Tijdens de meetperioden wordt ook de mesttemperatuur en mestsamenstelling bijgehouden als verklarende variabelen.