Nieuws

Inauguratie lectoren

Gepubliceerd op
4 december 2014


Sinds juli 2014 zijn bij Hogeschool van Hall Larenstein en Dairy Campus twee lectoren aangesteld te weten Wiepk Voskamp-Harkema en Kees Lokhorst. De lectoraten zijn aangesteld om de verbinding te leggen tussen innovatief onderzoek, onderwijs (docenten, trainers en studenten) en ondernemers. Op 21 januari 2015 vindt de inauguratie van de beide lectoren plaats.

Het lectoraat Herd Management en Smart Dairy Farming van Kees Lokhorst wil door middel van het gebruik van moderne (sensor)technieken en beslissingsondersteunende managementsystemen het veemanagement op het primaire melkveebedrijf verbeteren, om zo een beter rendement te behalen. Zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid, diergezondheidszorg en dierenwelzijn. Vanuit zijn vakgebied zal Lokhorst een bijdrage leveren aan het opzetten en uitvoeren van een samenhangend praktijkonderzoeksprogramma, actualiseren en uitbreiden van relevante onderwijsprogramma’s en verder professionaliseren van het praktijkonderzoek bij Hogeschool VHL.

Duurzame zuivelketen

Dit sluit naadloos aan op het lectoraat Duurzame Melkveehouderij van Wiepk Voskamp-Harkema, dat zich richt op ontwikkeling en overdracht van kennis op het gebied van verduurzaming van de melkveehouderij. Daarbij staat de praktische uitrol van de afspraken in de ‘Duurzame Zuivelketen’ centraal. Als lector wil Voskamp-Harkema een nieuwe onderzoekslijn opzetten rondom thema’s die een grote uitdaging vormen voor de melkveehouderij in Nederland: klimaat, diergezondheid, beweiding, beheer van grasland en mineralen.

Mini-symposium duurzame en zorgvuldige veehouderij

Voorafgaand aan de inauguratie vindt een mini-symposium  plaats. Onder voorzitterschap van collega lector Han Swinkels nemen vijf aansprekende inleiders de bezoekers mee in de wereld van duurzame en zorgvuldige melkveehouderij. De sprekers zijn Kees Romijn, Kees-Jaap Hin, Henk Hogeveen, Frido Hamoen en Jan van Weperen.

Na de inauguratie van beide lectoren vertellen ze graag waar zich de komende vier jaar mee aan de slag gaan.