Nieuws

Indikken van melk op de boerderij wordt opgeschaald

Gepubliceerd op
12 mei 2021

Woensdag 12 mei heeft wethouder Friso Douwstra een demonstratie-installatie in werking gezet om melk in te dikken op Innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden. Een installatie die tot stand is gekomen door een succesvol afgeronde pilot, die vier jaar geleden door Wafilin Systems is uitgevoerd. De technologie is sindsdien opgeschaald en gekoppeld aan de draaimelkstal. Met het vandaag gegeven startsein krijgt het Leeuwarder bedrijf de ruimte om met demonstraties aan te tonen dat de technologie op grote en internationale schaal kan worden toegepast. Met deze innovatieve technologie op de boerderij blijft de gewenste melkkwaliteit behouden.

Melk concentreren op de boerderij 

Het indikken van rauwe melk op de boerderij kan voor zowel de melkveehouder als voor de zuivelfabriek voordelen hebben. Melk bestaat voor 87% uit water. Voor melkconsumptie is deze concentratie water nodig, maar niet als er andere zuivelproducten zoals kaas, yoghurt of melkpoeder van gemaakt wordt. Op dit moment vindt het proces van melkindikking plaats in de fabriek. Maar daaraan voorafgaand heeft de melk, zeker internationaal, vaak al grote afstanden afgelegd alvorens het de fabriek bereikt. Een uniek membraansysteem van Wafilin Systems maakt het mogelijk om de melk direct vanuit de melkinstallatie op de boerderij te concentreren.  

De werking van het demonstratie systeem

Het demonstratiesysteem is in een container geplaatst en kan ruim 3000 liter aan rauwe melk per uur concentreren. De melk wordt direct vanuit de draaimelkstal verwerkt in het systeem waarbij membranen zuiver water van de melk scheiden. Het totale melkvolume wordt tot 50% gereduceerd en vervolgens opgeslagen in de koeltanks. Het unieke van deze toepassing zit hem in het proces waarbij voorbehandeling van de rauwe melk zoals afromen of pasteuriseren niet nodig is. Tevens loopt het in lijn met de draaimelkstal waarmee ruim 450 koeien worden gemolken.  

Waardevolle innovatie voor boer, zuivelfabrikant en milieu

Er zijn meerdere voordelen van het direct concentreren van melk op de boerderij. Door al op boerderijniveau het melkvolume met 50% te reduceren, hoeft er minder melk opgeslagen en gekoeld te worden en dat levert een energiebesparing op. Bovendien is de kwaliteit van het gefilterde water van dusdanige kwaliteit dat het hergebruikt kan worden voor het reinigen van het systeem.

Het consortium van de betrokken partijen is van plan om de mogelijkheden van melkverwerking en water hergebruik nader te demonsteren met diverse ketenpartijen. Interesse vanuit de zuivelindustrie is groot en een aantal partijen hebben aangegeven dat men de ingedikte melk wil gaan afnemen voor productontwikkeling. Hiermee willen de partijen aantonen dat het indikken van melk op de boerderij bijdraagt aan een duurzamere zuivelketen in Nederland en over de grens.

Samenwerking water- en zuiveltechnologie

Wafilin Systems ontwikkelde deze technologie in nauwe samenwerking met Westra RVS, Hellebrekers en IdeeTechniek en ontving ondersteuning van (lokale) partners. Dit project werd bekroond door VIDA en heeft een financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nr. 777795.

Op de foto

Wethouder Friso Douwstra zet de klep open waarmee de rauwe melk van de koe naar de installatie wordt gepompt en de melk wordt ingedikt. Met deze handeling is de demonstratie-installatie voor het indikken van melk op de boerderij officieel geopend. R&D Manager Jos van Dalfsen van Wafilin Systems houdt een oogje in het zeil. Foto: Robbert Evers.