Project

Innovatief koelconcept voor grote melkveehouderijen

Met de toenemende schaalvergroting in de melkveehouderij ontstaat de vraag naar grotere melkstallen en naar andere koelmethodes van melk die naast snel koelen van grote melkstromen ook energiezuinig is en voldoet aan de nieuwste eisen wat betreft het gebruik van koudemiddelen.

De melkkoeltank wordt steeds vaker geplaatst bij de bedrijfstoegang in plaats van bij de melkstal/melkrobot. Afstanden van 100 meter of meer zijn daarbij niet ongebruikelijk. Verpompen van melk over lange afstanden kan de melkkwaliteit negatief beïnvloeden. Het ontwikkelen van een slim en efficiënt melkkoelsysteem moet zorgen dat de afstand tussen de melkstal/melkrobot en de melkkoeltank geen rol speelt.

Meerdere melkkoeltanks

Daarnaast worden op de grotere bedrijven ook steeds vaker meerdere melkkoeltanks geplaatst. Om deze tanks slim met elkaar te laten communiceren moet een multi-tanksysteem worden ontwikkeld. Dit systeem moet het ook mogelijk maken dat de RMO uit verschillende tanks een volle lading melk kan halen. Hierbij wordt ook gekeken naar de laadsnelheden en de ergonomische omstandigheden voor een RMO-chauffeur.

Hergebruik van energie bij koelen van melk

Bij het koelen van melk komt veel (laagwaardige) energie vrij. Door gebruik te maken van een watergekoelde koelmachine kan deze energie volledig worden omgezet in warm water. Deze energie kan worden hergebruikt voor reiniging, maar ook voor het verwarmen van kantoren of woningen. Ook op Dairy Campus wordt dit toegepast.

Nieuws