Nieuws

Innovatiefonds zoekt innovatieve projecten

Gepubliceerd op
12 maart 2019

Vanaf 2014 is het mogelijk om innovatieve projectvoorstellen in te dienen bij het innovatiefonds. Dit fonds maakt onderdeel uit van het innovatieprogramma van Dairy Campus. Hier kunnen bedrijven een beroep doen op een financiële ondersteuning bij het uitvoeren van innovatieve projecten met specifieke thema’s zoals ketenverwaarding, duurzame veehouderij, innovatieve houderij en smart farming.

Vier keer per jaar kunnen nieuwe projecten bij het innovatiefonds worden ingediend door private bedrijven. De eerste ronde van dit jaar sluit op 1 april 2019. Dit programma wordt mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Deze ingediende innovatieve onderzoeksprojecten moeten raakvlakken hebben met actuele ontwikkelingen in de melkveehouderij en uitgevoerd worden op het melkveeproefbedrijf Dairy Campus. Hierbij maakt het proefbedrijf gebruik van een breed netwerk. In 2018 zijn er 10 projectvoorstellen ingediend en momenteeel draaien circa 20 verschillende innovatieprojecten op Dairy Campus.

Ruimte voor nieuwe projecten

Voor het komende jaar is er nog ruimte voor nieuwe innovatieprojecten. Innovatievoorstellen rondom circulaire economie, diervoeding, smart farming, mest en mineralen, beweiding en veehouderijsystemen zijn interessante onderwerpen die passen binnen de kaders van het innovatiefonds. Daarnaast zijn innovatievragen rondom thema's als natuurinclusieve landbouw en of zuivelketens van harte welkom.

Indienen van projectvoorstellen

Partijen die gebruik willen maken van het fonds kunnen nu een aanvraag indienen voor 1 april of er één voorbereiden voor de volgende ronde op 1 juli 2019. Alle informatie rondom het innovatieprogramma is te vinden op de website onder innovatiefonds. Hier vindt u onder meer antwoorden op de meest gestelde vragen, een aanvraagformulier, een samenwerkingsovereenkomst en een overzicht van uitgevoerde projecten binnen het innovatiefonds in de afgelopen jaren.