Nieuws

Innovatieve kalveropfok verkort afkalfleeftijd Dairy Campus

Gepubliceerd op
20 december 2017

Sinds december 2016 vergelijkt Dairy Campus in Leeuwarden verschillende manieren van kalveropfok in het project InnoCalfConcept. De jeugdgroei van de eerste 140 kalveren is dermate goed dat ze naar verwachting al op 22-23 maanden voor het eerst kunnen afkalven. Volgens Eile van der Gaast van Sprayfo maakt dit de hogere kosten in het begin ruimschoots goed. InnoCalfConcept wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research samen met drie partners uit het bedrijfsleven.

De kalveropfok in Nederland verloopt lang niet altijd optimaal en daar ondervindt de melkveehouder op lange termijn de gevolgen van. Jongveeopfok is een doorlopende investering die in twee jaar tijd de basis moet leggen voor een gezonde toekomst van het melkveebedrijf. Een optimale kalveropfok, resulterend in een optimale jeugdgroei, kan deze periode verkorten en daarmee het rendement van het melkveebedrijf verbeteren.

Zoeken naar de beste combinaties

InnoCalfConcept neemt alle relevante aspecten rondom de kalveropfok mee. Vanaf de geboorte tot ruim vier maanden leeftijd wordt nauwlettend gekeken naar de beste combinaties van de voeding, de huisvesting, het management (verzorging) met het accent op hygiëne en diergezondheid en tot slot arbeidsgemak en arbeidsbesparing. Van drie factoren worden alle data verzameld: de hoeveelheid kalvermelk tijdens de melkperiode, het ruw- en krachtvoerrantsoen, en de verschillende soorten huisvesting. Het project bestaat uit 4 rondes waarin telkens 56 kalveren worden gevolgd. Van alle kalveren worden de gezondheidsdata bijgehouden in Agrovision en er wordt maandelijks klinisch getest om een doorsneebeeld van alle proefkalveren te krijgen.

Goede groeiresultaten

Sinds de start van het project zijn al meer dan 140 kalveren ingestroomd. De kalveren van de eerste twee rondes laten op Dairy Campus een goede groei zien. "We zijn erg enthousiast over de groei van de kalveren, ze zitten gemiddeld op ca. 1000 gram per dag" aldus Alien van der Hem van For Farmers. Volgens Pierre van Oort van CalfOTel koersen ze, als deze ontwikkeling zich zo zou doorzetten, af op een afkalfleeftijd van 22-23 maanden. "Dat maakt dat de hogere voerkosten in het begin, zich aan het eind van het traject weer dik terugbetalen", volgens Eile van der Gaast van Sprayfo.

Aanvullend onderzoek door studenten

Aanvullend worden door drie studenten nog extra data verzameld: data van biestmonsters en serum, speelgedrag van het kalf en sensordata van de gezondheid van het kalf. Dit onderzoek gebeurt onder begeleiding van Wageningen University & Research en wordt gepresenteerd aan de projectpartners van het InnoCalfConcept. Gedurende het project zal een klankbordgroep van melkveehouders, uit diverse regio’s en met verschillend bedrijfsgroottes en management, het InnoCalfConcept toetsen op de praktische uitvoerbaarheid. De eerste bijeenkomst staat in februari 2018 gepland.