Nieuws

Inspirerende bijeenkomst over natuurinclusieve stallen

Gepubliceerd op
11 juli 2019

Veertig geïnteresseerde deelnemers op Dairy Campus hebben afgelopen week nagedacht over nieuwe stalsystemen. Hieraan namen praktiserende veehouders, medewerkers van overheden, onderzoeksinstellingen en financiers tot diverse adviseurs deel. Zij zochten samen naar een passend stalsysteem voor de toekomst.

Het bouwen van een stal worden vaak keuzes gemaakt voor de komende 25 jaar of langer. Een boer investeert vaak maar één keer in zijn carrière in een nieuwe stal. Waar de praktijk nog altijd vrij eenzijdig kijkt naar korte termijn kosten en precies voldoen aan vergunningseisen, zou het programma van eisen voor een stal breder moeten zijn. Wat wordt het verdienmodel voor de langere termijn? Hoe gaat de stal de bodem vruchtbaar houden? Wat betekent dit voor het huidige beoordelingskader van vergunningen?

Een aantal boeren in Friesland is zoekende naar betere stalsystemen samen met onderzoekers. Tijdens deze bijeenkomst deelden zij kennis en ervaringen tot nu toe. Samen proberen we een stap naar een meer natuurinclusief stalsysteem.

Aandacht voor alle facetten bij nieuwbouw /verbouw

Het doel van deze middag was bekendheid en draagvlak creëren voor het volledige traject rondom nieuwbouw of verbouw. Hierbij moet rekening gehouden worden met alle voorwaarden, eisen en verwachtingen vanuit de ondernemer, sector, overheid en maatschappij. Bijvoorbeeld het gebied van natuurinclusief, kringlooplandbouw, milieu en klimaat. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de gehele mestketen. Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Een aantal veehouders deelden hun ervaringen. Vervolgens zijn er vervolgactitiveiten vastgesteld, waarmee men samen aan de slag wil gaan de komende tijd. Het gaat hier om onder andere subsidieren van meerkosten, vergunningen, technische uitwerkingen en andere onderzoeksveragen. In het najaar wordt voor belangstellende deelnemers hier een vervolg aangegeven.

Meer weten? Lees dan het artikel: Bijeenkomst: Natuurinclusieve stallen