Nieuws

Maak kennis met e-boek Beweiding

Gepubliceerd op
20 mei 2019

Op dit moment worden de resultaten van drie jaar onderzoek binnen het project Amazing Grazing geanalyseerd. De nieuw beschikbare kennis zetten we in een e-boek Bouwstenen Beweiding. Hierbij alvast een sneak preview.

De komende maanden zal het e-boek verder gevuld worden met nieuwe informatie tot een compleet boek. In dit boek worden alle resultaten vanuit het project Amazing Grazing verzameld en afgestemd op elkaar. Het project heeft als doel het ontwikkelen van nieuwe kennis voor optimaal beweiden. En die kennis vervolgens toepasbaar maken voor de praktijk door middel van het ontwikkelen van managementtools en concrete beweidingssystemen. Hiervoor zijn in 2016 - 2018 veldproeven op de proefbedrijven Dairy Campus, KTC Zegveld en Vredepeel uitgevoerd. De resultaten zijn vertaald in zes kennisbouwstenen, die we in samenhang hebben bekeken. Die bouwstenen vormen de basis van dit bouwstenenboek 'Beweiding'.

Nu al meelezen

Het boek is nog niet af. De bouwstenen Grasvoorraad, Bodem en Grasopname zijn gevuld met hapklare brokken. In de loop van 2019 vullen we alle bouwstenen verder aan en zullen vaker nieuwe versies verschijnen.

Nieuwsgierig

Bent u nieuwsgierig naar de volgende versie, dan kunt u zich hier aanmelden. U ontvangt dan in juli, september en november via e-mail een aangevulde editie van het e-boek. De definitieve versie verschijnt in november.

Bekijk hier de eerste versie van het e-boek Bouwstenen Beweiding

Lees hier de eerste versie van het e-book