Nieuws

Management van het melkveebedrijf in 2020

Gepubliceerd op
17 oktober 2013

SmartDairyFarming helpt melkveehouders met informatie en moderne technologie het veemanagement te verbeteren. 'We hebben ons tot doel gesteld om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verlenging van de levensduur van melkkoeien met twee jaar’. Die boodschap blijft hangen bij de ruim 170 bezoekers aan symposium ‘Management van het melkveebedrijf in 2020’.

SmartDairyFarming (SDF) is een meerjarig project van Friesland Campina, CRV, Agrifirm, en andere partners. De samenwerkende partijen benutten SDF om de melkveehouder als vakman extra handvatten te geven om vroegtijdig extra aandacht te geven aan koeien die dat nodig hebben. Een goede verzorging draagt bij aan een betere gezondheid en hogere levensverwachting van de dieren.

Om dat te bereiken richten de SDF-partners zich op drie moeilijk te managen processen op het melkveebedrijf: jongvee opfok, transitiemanagement en vruchtbaarheid. Zeven melkveebedrijven fungeren als praktijkbedrijf om de technologische ontwikkelingen op praktijkschaal te testen.

Dairy Campus is één van de praktijkbedrijven waar een proef loopt bij een groep van 2x12 kalveren. Het betreft de jongvee opfok waarbij data wordt verzameld van de periode dat de kalveren in de jongveestal verblijven. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van ‘real time’ monitoring van water- en melkopname en gewichtsontwikkeling. ,,Bij opfok van jongvee draait het vooral om het optimaal managen van de groei van de dieren. Optimale groei leidt niet alleen tot een hogere productie in de tweede en derde lactatie, het draagt ook bij aan een hogere levensverwachting”, aldus Bart Jan Wulfse, projectleider Smart Dairy Farming.

Voor meer informatie, presentaties en het dagverslag van het symposium ga naar de website van het Symposium Smart Dairy Farming

Het project SmartDairyFarming wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project SmartDairyFarming wordt mede mogelijk gemaakt door: