Nieuws

Meer gras van uw bodem

Gepubliceerd op
31 oktober 2013

Nu en in de toekomst is optimalisatie van de grasproductie van eigen grond de kern van goed boeren. Het project “Goud van Oud Grasland” zoomt in op de waarde van oud grasland en de wijze waarop de bodem in topconditie kan blijven voor een goede graslandopbrengst. Op 4 oktober jl. werd daarover een demomiddag bij Dairy Campus georganiseerd om met eigen ogen te zien hoe de bodemkwaliteit is.

Louis Bolk Instituut onderzoekt al enkele jaren de relatie tussen bodemkwaliteit en grasproductie. Het onderzoek draait al enige tijd op zand- en veengrond en hieruit blijkt dat er groot verschil zit in drogestofopbrengst, stikstof leverend vermogen van de grond en de respons op kunstmest. Dit onderzoek is dit jaar uitgebreid naar een proef met oud grasland op kleigrond, het project ‘Goud van Oud grasland’.

In een proefveld bij A.J. de Boer in Jellum zijn 25 veldjes (plots) aangelegd met vijf verschillende bemesting strategieën. Aan de proef wordt drie jaar gemeten. Dairy Campus legt de verschillende bemesting strategieën aan, meet de opbrengst en neemt monsters voor drogestof bepaling. Deze monsters gaan voor verdere analyse naar een laboratorium.

Tijdens de demomiddag brachten ruim 80 melkveehouders een bezoek aan dit proefveld. Onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut en landbouwkundig adviseur Coen ter Berg lieten aan de hand van een proefkuil zien dat de bodem van de oude grasmat een hoog humusgehalte heeft maar dat de zode door een verdichting op 10-20 cm slecht wortelt en daardoor een vochttekort laat zien. Door verdrogingsverschijnselen zie je dat mindere grassen het winnen van betere. Volgens van Eekeren is een goede beworteling van een gras van groot belang en zal in de toekomst de keuze van het grasras daar op  gericht zijn.

Docente melkveehouderij Goaitske Iepema van Hogeschool van Hall Larenstein demonstreerde de BodemConditieScore (BCS). Dit is een eenvoudige methode om zelf de conditie van de bodem te bepalen. Kijk op www.mijnbodemconditie.nl.

Naar aanleiding van de demomiddag is besloten om naast het proefveld een strook van 10 meter breed te woelen, freezen, spitten en opnieuw in te zaaien met een BG 3 grasmengsel.

Klik hier voor de presentatie van Nick van Eekeren over bodemkwaliteit en graslandopbrengst.

Voor meer informatie over bodembeheer klik hier: http://www.louisbolk.org/nl/landbouw/bodembeheer