Nieuws

Meten individuele grasopname weidende koe

Gepubliceerd op
11 juni 2015

Vanuit het project Amazing Grazing is op Dairy Campus een unieke proef gestart waarin bij weidende koeien de individuele grasopname wordt gemeten. De onderzoekers koppelen de individuele grasopname van koeien aan gegevens van melkproductie, het aanbod van gras (kg drogestof per dier of hectare, grashoogte) en de gegevens van graas-, herkauw en activiteitsensoren.

Op basis van de onderlinge samenhang tussen het gedrag van de koe (grazen, herkauwen, lopen. liggen), het grasaanbod, melkproductie en grasopname kunnen mogelijk adviezen worden gegeven over optimale beweiding met hoog productieve koeien.

Effect van N-alkanen in gras bepalen

N-alkanen zijn bestanddelen van de waslaag van gras die onverteerbaar zijn en daardoor terug te vinden zijn in de mest. Het is verwerkt en toegevoegd in het krachtvoer waarvan de koeien gedurende drie weken twee keer daags 500 gram krijgen. Studenten van Wageningen Universiteit wegen elke keer 120 zakjes met exact 500 gram af en zorgen dat de koe dit volledig opneemt. Daarna wordt een monster van de mest opgevangen en opgestuurd naar het laboratorium voor verder onderzoek. Hiermee krijg je een beeld van hoeveel er per koe aan voer wordt opgenomen.

Proef op huiskavel van Dairy Campus

De proef is onderdeel van de beweidingssystemen van het project Amazing Grazing die op een huiskavel bij Dairy Campus worden uitgevoerd. Drie koppels van ieder twintig koeien doen mee aan de proeven stripgrazen, roterend standweiden en eendaagse omweidingsysteem. Tijdens het weiden wordt dagelijks per behandeling een grasmonster genomen en gewogen van gelijkwaardig materiaal als de koeien grazen. Daarnaast draagt iedere koe nog drie sensoren waarmee het herkauwen, vreten, en het aantal stappen wordt geregistreerd.

Kennis verzamelen voor de praktijk

‘Met de uitkomst van al deze gegevens verzamelen we kennis waarmee we de veehouder meer onderbouwde kennis kunnen geven over welk beweidingssysteem het beste bij hem/haar past’, aldus Ronald Zom, onderzoeker voeding herkauwers van Wageningen UR Livestock Research.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer informatie