Nieuws

Meten van emissies bij verschillende stalsystemen

Gepubliceerd op
11 december 2019

Half juli is op Dairy Campus een start gemaakt met het meten van emissies van methaan, lachgas en ammoniak bij dichte vloer en een beluchte strostal. Dit gebeurt in de milieustal op deze proeflocatie in Leeuwarden. Er zijn hiervoor verschillende aanpassingen gedaan aan het vloersysteem. Deze meetronde is een onderdeel in het project ‘Effect van dichte vloeren op de emissie van broeikasgassen uit een melkveestal’.

In de proef gaan we kijken naar de variatie in uitstoot bij 2 stalsystemen, namelijk de ligboxenstal en de vrijloopstal. Veel melkveehouders houden hun melkkoeien in een ligboxenstal met een roostervloer en kelder. In dit systeem is de methaanemissie uit de mest ongeveer een kwart van de totale methaanemissie uit een melkveestal in Nederland. Een dichte vloer vermindert die emissie mogelijk. Bij aanpassing van de stal kan een veehouder kiezen voor een nieuwe dichte vloer of een renovatieoptie waarbij de bestaande roostervloer wordt afgedekt.

Verschillende vloersystemen in milieustal

In de milieustal zijn dit voorjaar aanpassingen gedaan voor deze proef
In de milieustal zijn dit voorjaar aanpassingen gedaan voor deze proef

Voor deze proef zijn er daarom dit voorjaar op Dairy Campus aanpassingen gedaan in de milieustal. Deze proef maakt onderdeel uit van het onderzoek Veehouderij & Klimaat en worden gefinancierd via het ministerie van LNV. De bestaande roostervloer is hier in één afdelingen afgedekt met een dichte ‘renovatievloer’ van rubber en voorzien van een mestschuif met afsluitbare afstort naar de bestaande mestkelder.

Ook is in een andere afdelingen van de milieustal een prefab dichte betonvloer geplaatst. In de praktijk wordt deze vloer neergelegd, indien de bestaande vloer aan vervanging toe is. Deze vloer is eveneens voorzien van een mestschuif met afsluitbare afstort naar de bestaande mestkelder. Op beide vloeren worden mest en urine, ieder uur of ieder twee uur afgevoerd naar de onderliggende mestkelder. De emissies worden vergeleken met die uit twee afdelingen met een roostervloer.

Vrijloopstal met kunststof bodem of strobed

Naast de ligboxenstal worden ook emissies gemeten van twee stalsystemen zonder ligboxen. Eén daarvan is een drainerende kunststof vrijloopbodem die de dunne fractie scheidt van de vaste mest. Deze mest wordt vervolgens afgevoerd door een mestrobot. De andere is een vrijloopstal met strobed dat dagelijks belucht wordt. De mest en urine worden opgenomen door het stro en uiteindelijk omgezet naar ruige organische mest. Voor dit staltype is veel belangstelling vanuit de biologische melkveehouderij, aangezien het mogelijk een emissie-vriendelijk alternatief kan zijn voor de potstal. Ook deze afdelingen worden vergeleken met de afdelingen met een ligboxenstal en roostervloer.


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>