Nieuws

Nederlandse lichtgewicht zonnepanelen voor Dairy Campus

Gepubliceerd op
11 april 2022

Maart j.l. vond de oplevering plaats van een pilot project met 50 duurzame en lichtgewicht zonnepanelen. Solarge uit Eindhoven heeft in de afgelopen jaren een aantal varianten van haar product getest op stallen. Dairy Campus, waar innovaties voor de melkveehouderij worden onderzocht, is volgens de zonnepanelenproducent de ideale plek om het eindresultaat te presenteren binnen een agrarische toepassing.

Solarge startte in 2018 met de ontwikkeling van circulaire lichtgewicht zonnepanelen die geschikt zijn voor daken die beperkt belast kunnen worden. In de ontwikkeling van haar zonnepanelen heeft Solarge gewaarborgd dat de energieopbrengst vergelijkbaar is met conventionele glazen zonnepanelen. Daarnaast heeft het bedrijf een methode bedacht die ervoor zorgt dat bij de productie van zonnepanelen aanzienlijk minder (tot 75 procent) CO2 vrijkomt.

Solarge produceert de zonnepanelen in Nederland met thermoplastische polymeren, waardoor het bedrijf in staat is om ze aan het einde van hun levensduur eenvoudig te demonteren, en de onderdelen geschikt zijn voor hergebruik. Ook is het Solarge paneel PFAS vrij.

Overigens zijn dit niet de eerste panelen die de daken van Dairy Campus sieren. Op de ‘oude’ praktijkstal zijn in 2016 ook 400 zonnepanelen geplaatst met een oppervlakte van 700m2 en een jaarlijkse productie van rond de 70.000kWh .

Next step: zonnecellen geïntegreerd ìn het dak

Binnen deze pilot werden de lichtgewicht-panelen snel en eenvoudig rechtstreeks gemonteerd op het dak van het ontvangstgebouw. Deze stap is een opmaat voor een pilot die Solarge, Groenleven en Dairy Campus in 2023 willen uitvoeren op Dairy Campus waarbij geen reguliere dakbedekking meer wordt toegepast zoals golfplaten of dakpanelen. Dan zullen grote dak-elementen van nok naar goot worden geplaatst, waarin de zonnecellen vooraf zijn geïntegreerd. Dit moet leiden tot een forse kostenbesparing op arbeid en materiaal.