Niet te missen

Gouden tip voor robotmelkers die weiden: laat de koe los! Met minder duwen en trekken komen je dieren zelf in een ritme en regelen ze het zelf. Klinkt simpel, en dat kan het ook zijn als je de juiste voorwaarden biedt. Afgelopen jaren komen veel melkveehouders met een robot tot de ontdekking dat weidegang goed lukt. Daar valt over te leren en dat hebben 500 melkveehouders met elkaar gedaan in het project Robot & Weiden. Op 28 oktober is het Symposium Robot & Weiden: dat kan! Dan worden de ervaringen over hoe je weidegang en robotmelken makkelijker en efficiënter kunt inrichten gedeeld.

Extra bericht op 5 oktober 2015 van de Weideman: Niet te missen.