"Nu woelen, straks meer weidedagen"

Het is 7 oktober en het land is overal zo droog en begaanbaar als was het midzomer. De koeien kunnen lekker weiden en vreten het gras prima (mits er niet te veel roest in zit). Zo kun je het herfstgras comfortabel afweiden en benutten.
De mooie herfst biedt kansen om van alles te doen in het land. Bijvoorbeeld het slootvuil van schouwsloten meteen afvoeren, zoals ik veehouders in het Noorden zag doen. Voor mij aanleiding om nog even op woelen te attenderen. Daarvoor zijn de omstandigheden ook prima.

Lees hier alle tips en de blog van 7 oktober 2016 van de Weideman: "Nu woelen, straks meer weidedagen".