Observeren gedrag koe van en naar de melkrobot

Tijdens mijn projectstage werk ik, Karin Bergsma, student Diergezondheid aan het Van Hall Larenstein, mee aan het project AutograssMilk. Mijn opdracht is om meer te weten te komen over de sociale relaties en het gedrag van de koe in een kudde melkkoeien die vrije toegang hebben tussen de weide en de melkrobot.

De groep van zestig dieren die ik tijdens de zomer heb geobserveerd  staan op de Dairy Campus te Leeuwarden. Het koegedrag in de weide en het gedrag in de stal is geobserveerd. Via Kees van Reenen, onderzoeker van WUR, kwam ook Ane Rodriguez meewerken aan het project. Ane is een biologe uit Spanje en is bijna klaar met haar PhD. In de periode juli t/m september 2014 hebben we samen de observaties gedaan. De verkregen data ben ik op dit moment aan het verwerken om vervolgens tot het beantwoorden van mijn onderzoeksvragen te komen.

Proef gaat verder

Tijdens de stage heb ik veel zelfstandig gewerkt en daarnaast heel veel Engels gepraat met Ane. Tevens heb ik een leuke tijd gehad met de mensen die werkzaam zijn op de Dairy Campus. Inmiddels zijn er twee nieuwe Van Hall studenten die verdergaan met observeren van deze groep  dieren. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld de sociale relaties van koeien in de weide vergeleken worden met de gegevens die in de winter in de stal worden verkregen.