Nieuws

Plaatsspecifieke sensorgestuurde graslandbemesting

Gepubliceerd op
5 september 2017

Op een perceel van Dairy Campus loopt sinds kort het project Grass4Farming dat als doel heeft om een proof of concept te leveren voor precisiebemestingstrategieën voor grasland. Het project komt voort uit het Lectoraat Dairy van het Educatieprogramma van Dairy Campus.

Het project Grass4Farming werkt op basis van plaats- en tijdspecifieke bodem- en gewasinformatie. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre dit de komende jaren ingepast kan worden in de bedrijfsvoering van melkveehouders. De deelnemers van het project zien veel potentie in het toepassen van sensortechnologieën rondom graslandmanagement en willen dat graag in de praktijk onder de aandacht brengen.
 
Met dit project wordt onder andere onderzocht wat de input van meststoffen is voor de bodem en gewassen. Door het plaatsspecifiek toepassen van de meststoffen wordt de mest optimaal benut, wat moet leiden tot een hogere opbrengst en besparing op kunstmest. Voor de gewasobservatie tijdens de groei wordt gebruik gemaakt van de eBee van loonbedrijf Thijssen, de opdrachtgever van het project. Het onderzoek is gepland voor twee jaar.