Nieuws

Snel lokaliseren van koe met plaatsbepalingssysteem

Gepubliceerd op
14 februari 2014

In het proefproject SmartDairyFarming werken bedrijven, kennisinstellingen en veehouders samen aan de ontwikkeling van innovatieve middelen voor de veehouderijsector. Eén van deze middelen is het plaatsbepalingssysteem van Nedap waarmee een individueel dier snel te lokaliseren is in een grote stal met veel vee. Studenten deden onderzoek naar dit systeem.

De studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein deden literatuuronderzoek en vergeleken hun eigen waarnemingen met de waarnemingen van het plaatsbepalingssysteem. Het doel van dit onderzoek was het valideren van de data verkregen uit het plaatsbepalingssysteem en daarnaast adviseren over de toepassingsmogelijkheden en meerwaarde bij het gebruik in de melkveehouderij. 

Er werd een bronnenstudie uitgevoerd waarbij werd onderzocht wat de voordelen zouden kunnen zijn van een plaatsbepalingssysteem, en op welke manier de informatie uit dit systeem te gebruiken is in het dagelijks bedrijfsmanagement. Voor het praktijkonderzoek hebben ze zelf gedurende 72 uren een groep van tien kalveren op Dairy Campus geobserveerd. Hierbij werd iedere vijfde minuut de locatie en de activiteit van de dieren genoteerd. Door de proefgroep kalveren te observeren terwijl het plaatsbepalingssysteem tegelijkertijd data verzamelde kon naderhand worden bepaald wat de nauwkeurigheid van het systeem was.

De eindconclusie van het onderzoek was dat het plaatsbepalingssysteem van Nedap voldoende valide is. Daarnaast kan worden gezegd dat het kan worden toegepast in het dagelijks bedrijfsmanagement,  als een systeem dat attenties geeft met betrekking tot de gezondheidsstatus van individuele dieren.