Sprekers

Overzicht en presentaties van de diverse sprekers die een bijdrage hebben geleverd aan het symposium "Biodiversiteit en Melkveehouderij" op 23 en 24 mei.

Thema Spreker
Wat wil de weidevogel? Dick Melman (Wageningen Environmental Research (Alterra))
Wat wil de koe? Agnes van den Pol (lector Beweiding Aeres Hogeschool Dronten en senior onderzoeker Gras en Beweiding Wageningen Livestock Research)
Wat wil de boer/ ondernemer? Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur.nl)
Wat wil de consument/ burger/ maatschappij? Martijn Rol (1e dag); Gea Bakker (2e dag), Sectorspecialist Food & Agri bij Rabobank Nederland

Ga terug naar Samen aan de slag met meer Biodiversiteit