Nieuws

Subsidieregelingen Programmatische aanpak stikstof (PAS)

Gepubliceerd op
17 juli 2014

Er zijn nieuwe maatregelen voor stal, voer en management nodig om de uitstoot van ammoniak te verminderen. Hiervoor biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om metingen uit te (laten) voeren naar de ammoniakuitstoot op veehouderijen.

Voor deze subsidie is € 500.000 beschikbaar. Hiervan is de helft bestemd voor projecten die zijn gericht op stalmaatregelen en de andere helft voor projecten gericht op voer- en managementmaatregelen.

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden van veehouderijen en agro-MKB-ondernemingen. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee deelnemers, waarvan tenminste één deelnemer een veehouderij is en één deelnemer een agro-MKB-onderneming.

Aanvraagperiode

Aanvragen kan van 11 augustus tot en met 10 september 2014. U leest hier welke voorwaarden er zijn en wat nodig is om de subsidie aan te vragen.