Nieuws

Terugblik masterclass melkkwaliteit in relatie tot rantsoen

Gepubliceerd op
2 mei 2019

Op 18 april j.l. hebben 25 belangstellenden op Dairy Campus deelgenomen aan een masterclass, waarin de focus lag op melkkwaliteit. De centrale vraag was: Wat is het effect van rantsoen en bedrijfsvoering op de melksamenstelling? Hierbij kwam al snel naar voren dat de samenstelling van melk essentieel is. Maar hoe speel je daar als ondernemer en markt op in. Wiebren van Straalen en Marije Strikwold gaven hier vanuit hun eigen expertise en achtergrond een antwoord op.

Living Lab Fryslân organiseerde deze masterclass over melkkwaliteit in relatie tot natuurinclusieve landbouw op Dairy Campus.

Verschillende melkstromen

Wiebren van Straalen, strategisch programmamanager bij Friesland Campina, startte de bijeenkomst en gaf zijn visie vanuit deze zuivelgigant rondom het thema duurzaamheid. Hij benadrukte dat in de nabije toekomst de focus meer en meer komt te liggen op verschillende melkstromen. De samenstelling van het rantsoen van de koe gaat hierin dan een rol spelen.

Melkkwaliteit in relatie tot weidegang

Marije Strikwold, onder zoeker bij Van Hall Larenstein, is verantwoordelijk voor het tweede deel van de bijeenkomst. Zij doet onderzoek naar melkkwaliteit in relatie tot weidegang en rantsoensamenstelling. Zij legt onder andere uit dat weidegang zorgt voor meer vetzuren in de melk en dat het interessant is om te kijken in hoeverre de melksamenstelling van invloed kan zijn op een gezond voedingspatroon. Welke kruiden in het gras kunnen hier een rol inspelen en wat gebeurt er in de pens van de koe.

Meer informatie

Het volledige verslag van de bijeenkomst is te vinden op de site van Living Lab Fryslân: