Nieuws

Verlenging groei- en graasseizoen

Gepubliceerd op
8 december 2014

Onze weidegrassen laten in de winterperiode weinig tot geen groei zien vanwege de lage temperatuur en ook door weinig licht. De wintergranen staan er juist om bekend dat ze ook bij lage temperaturen nog groei vertonen. Echter, deze granen kunnen vanwege hun geringe bodembedekking en draagkracht moeilijk begraasd worden.

Uit deze twee ‘basis ingrediënten’ is het proefidee ontstaan om het groeiseizoen te verlengen door bestaand grasland in de herfst door te zaaien met wintergranen. En deze gewassen vervolgens in het vroege voorjaar te “oogsten via de bek van de koe.”

Proefopzet doorzaaien met wintergranen

In de herfst van 2013 is een dergelijke proefopzet vanwege de weersomstandigheden mislukt. Door te nat weer kon pas laat doorgezaaid worden waardoor het wintergraan niet tot ontwikkeling is gekomen.

In de herfst van 2014 is de proef opnieuw geprobeerd. Op een perceel gemaaid grasland is op 21 oktober in drie herhalingen, met een rijafstand van 7,5 centimeter, het land met tien combinaties van wintergranen doorgezaaid. Uiteraard is ook een blanco perceel opgenomen (niet doorgezaaid).

Opbrengstbepaling in het voorjaar

Doel is om in het vroege voorjaar, afhankelijk van het weerverloop, de objecten te oogsten. Zo mogelijk met weidend vee waarbij gedacht wordt aan een voorkeurproef: een koppeltje vee tegelijk op de diverse objecten laten grazen waarbij de voorkeur en wellicht ook de opname wordt bepaald. Ook zal er op een paar momenten een opbrengstmeting via maaien worden uitgevoerd. Na de oogst is het de bedoeling dat het perceel weer als “gewoon” grasland het groeiseizoen in gaat.