Project

Smart Dairy Farming

Binnen het project Smart Dairy Farming werken we aan instrumenten, methoden en sensoren die veehouders helpen zijn dieren te monitoren en te managen met oog voor diergezondheid en dierenwelzijn.

De Nederlandse veehouderijbedrijven worden steeds groter. Binnen die schaalvergroting moeten we blijven letten op diergezondheid en dierenwelzijn. Daarom werkt Friesland-Campina samen met de diervoederfirma Agrifirm, de fokkerijorganisatie CRV, melkveehouders, diverse MKB bedrijven in de toeleverende sfeer en enkele kennisinstellingen aan het project Smart Dairy Farming.

Je moet dan denken aan tools, instrumenten, methoden en sensoren die veehouders kunnen helpen zijn individuele dieren te monitoren en te managen. Dat kan variëren van stappentellers tot apparaten op de melkmachine tot voermeetsystemen; kortom slimme dingen die inzicht geven wat er gebeurt met de individuele koe. 

Smart Dairy Farming klinkt zwaar technologisch, maar we testen deze technieken bij zes melkveehouders. We meten dus de betekenis van de ontwikkelde sensortechnologie meteen in de praktijk. We willen voorop lopen door melkveehouders hierbij te betrekken.

Deze technieken leveren veel data op voor managementsystemen op het gebied van zuivel, voer en fokkerij. Die data moesten altijd in aparte systemen worden ingevoerd. Door data en systemen te uniformeren is de boer sneller geïnformeerd over het welzijn van zijn dieren en zijn de gegevens voor meerdere doeleinden te gebruiken.

"Als zuivelbedrijf merken we dat dierenwelzijn leeft bij de consument. De mensen willen weten wat wij op dit gebied doen. Wij vinden dat je op een transparante manier om moet gaan met dieren en willen dat ook graag aan de consumenten laten zien. Daar communiceren wij ook over."