Kennisloket: Beweidingveld 1 Dairy Campus

KringloopWijzer

De KringloopWijzer brengt de mineralenprestatie van het melkveebedrijf in beeld.

In de KringloopWijzer gaat het om fosfaat- en stikstofexcretie, gewasopbrengsten en dus onttrekking van fosfaat en stikstof aan de bodem, maar ook om emissies van ammoniak en broeikasgassen. Maak kennis met de KringloopWijzer.

De KringloopWijzer laat daarmee de efficiëntie zien, waarmee stikstof en fosfaat in de veestapel en bodem worden benut. Met deze mineralenprestatie kan de melkveehouder aantonen of hij meer mest op zijn bedrijf kan houden vanwege een lagere excretie dan het forfait of dat hij meer mag bemesten vanwege een hogere onttrekking aan de bodem dan de bemestingsnorm.

Maak kennis met ins en outs van KringloopWijzer

De mineralenbenutting in beeld brengen geeft inzicht in de sterke en zwakke onderdelen van het bedrijf. Vervolgens werken aan verbeteren van de resultaten geeft minder mineralenverliezen, betere technische en vaak ook betere financiële resultaten. De uitdaging is om de benutting van mineralen bij vee en bodem te verhogen. Dus voer efficiënter in melk omzetten en meststoffen efficiënter in gewas. Meer weten over de KringloopWijzer? Deze onderzoekers kennen alle ins en outs!

Informatieve poster over KringloopWijzer