Mest en milieu

Er is een stevig maatschappelijk debat over de effecten van (intensieve) veehouderij op de leefomgeving. Ook de melkveehouderij heeft hiermee te maken. Op Dairy Campus wordt gekeken hoe met technologie meer mest in de Kringloop past.

Daarbij lijken de bemestingsnormen hun grens bereikt te hebben en zo wordt het een uitdaging om de gewassen van voldoende voedingsstoffen te voorzien. Het vraagt innovaties, creativiteit en vakmanschap om alles uit deze waardevolle meststof te halen. In de milieustal op Dairy Campus vinden allerlei onderzoeken plaats op het gebied van mestverwaarding..