Nieuwbouw Dairy Campus

Op Dairy Campus is tussen begin 2015 en medio 2016 gebouwd aan een unieke combinatie van onderwijs-, onderzoek- en innovatie. Dat heeft geleid tot de huidige locatie met verschillende faciliteiten. Op deze pagina is de totstandkoming van de nieuwbouw terug te zien aan de hand van nieuwsberichten, schetsen, video’s en foto’s die in die periode zijn gemaakt.

Op Dairy Campus zijn in de periode 2015/2016 vier melkveestallen, een melkstal en een nieuw ontvangstgebouw met kantoren, leslokalen en praktijkruimtes gebouwd. De nieuwe voorzieningen staan naast het bestaande erf van Dairy Campus. Binnen de verschillende nieuwe stallen is er ruimte voor in totaal 550 koeien.

Verschillende functies voor Dairy Campus

De melkveestallen hebben allemaal een eigen onderzoeksfunctie, respectievelijk voor veevoedings- en  milieu- en welzijnsonderzoek. Verder is er een transitie- en innovatiestal. In het ontvangstgebouw zijn onder andere flexwerkplekken voor studenten en docenten van Wageningen Universiteit, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin college en het Dutch Training Centre.

Opening innovatiecentrum

Staatssecretaris gelooft in Dairy Campus
Staatssecretaris gelooft in Dairy Campus

Op 26 mei j.l. heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken het nieuw gebouwde innovatiecentrum voor de melkveehouderij in Leeuwarden geopend. Onder toeziend oog van meer dan 400 vertegenwoordigers uit de zuivelsector verrichtte hij de opening. Daarmee bevestigde hij de unieke mix van onderzoek, onderwijs en innovatie op één locatie in Leeuwarden. Lees meer over de opening.

Plattegrond

plattegrond website zonder omschrijving.jpg

Een toelichting bij de bovenstaande plattegrond:

1. Ontvangst- en presentatieruimte
Ruimte om bezoekers en cursisten uit binnen- en buitenland te ontvangen voor een presentatie en rondleiding.

2. Praktijkstal
Voor onderzoek en praktijkonderwijs.
Capaciteit: 150 koeien.
Ligboxen zijn voorzien van watermatrassen.
Automatische JOZ voeraanschuiver (aanschuifrobot)
DeLaval automatisch melksysteem (melkrobot)

3. Trainingsruimten
Op Dairy Campus verzorgen Dairy Training Centre, Van Hall Larenstein en Nordwin College praktijkonderwijs. Dairy Campus ontvangt jaarlijks vele duizenden bezoekers en cursisten uit binnen- en buitenland die kennis komen nemen van de nieuwste ontwikkelingen in de Nederlandse melkveehouderij. De aansluiting van praktijkonderzoek en innovaties met het bedrijfsleven op Dairy Campus is uniek. Het vormt de basis voor de actuele ontwikkeling en overdracht van praktische vaardigheden/kennis, management technieken en toepassingen.

4. Innoflex ligboxenstal
Voor verkennend onderzoek en praktijktoetsing van stalvloeren en stalinrichting met ligboxen.
Capaciteit: 60 koeien.
Uitgerust met Blue Label-vloer.
Flexibele boxafscheiding en matrassen.

5. Mestplein
Alle dunne, verpompbare mest gaat naar Biogas-Leeuwarden op het mestplein. Na de biogaswinning komt het terug voor de bemesting van het grasland.

6. Voedingsstal
Volledig ingericht voor voedingsonderzoek.
Capaciteit: 128 koeien, te verdelen in 2 maal 8 groepen van 8 koeien.
64 voerbakken Hokofarm met weegsysteem (1 bak per 2 koeien).
Krachtvoerboxen voor 4 krachtvoersoorten.
Vloeren met emissiearme roosters.
Lely mestschuifrobot. Ligboxen met matrassen.
Triomatic Automatisch Voersysteem mengt maximaal 5 ruwvoeders uit de voerkeuken en doseert per voerbak.
Inpandige aanbindstal voor 16 koeien voor fysiologisch onderzoek.

7. Innoflex vrijloopstal
Voor verkennend onderzoek en praktijktoetsing van staluitvoeringen met een vrijloopbodem.
Capaciteit: 60 koeien.
Praktijktoets van 2 vloertypen: aan het voerhek de indrukbare, dichte Blue Label-vloer en daarachter de vrijloopruimte met urinedoorlatende High Welfare Floor.

8. Milieustal
Voor onderzoek naar gasvormige emissies.
Capaciteit: 90 koeien, te verdelen over 6 afsluitbare secties van elk 15 koeien; 4 secties zijn uitgerust met ligboxen en verschillende vloertypen, waarvan 1 sectie dient als referentieafdeling; 2 secties zijn vrijloopstallen, waarvan 1 met beluchte houtsnippers en 1 met een urinedoorlatende ID-Agro kunststof weidevloer.
Per sectie bemonstering en analyse van de in- en uitgaande lucht.

9. Transitiestal
Voor de periode van laatste 3 weken droogstand tot en met afkalven.
Capaciteit: ca. 45 droogstaande koeien, te verdelen over 2 secties. 1 sectie met vrijloop met een urine doorlatende High Welfare Floor en automatische mestraper.
1 sectie met vrijloop op een strobed en de mogelijkheid tot individuele bijvoedering. Daarbinnen bevindt zich ook de afkalfruimte.

10. Melkstal
De 40-stands roterende GEA buitenmelker type Performer (draaimelkstal).
Capaciteit: ca. 120-150 koeien per uur met 1 persoon voor het aansluiten; elektronische melkmeting, mogelijkheden voor monstername en automatische afname van de melkstellen.
Diverse selectiepoorten voor het afzonderen van koeien voor behandelingen en voor het opstarten van pas afgekalfde koeien. Na het melken lopen de koeien door een straat met diverse behandelruimten uitgerust met spenenspray, DeLaval bodyscan unit, weegunit en doorloopvoetbad.
Melk wordt direct en snel gekoeld tot 3 °C, waarna het via een leiding verpompt wordt naar de melkopslagtanks. De vloeren van het ontvangstgebouw en de kantoorruimten worden door aan de melk onttrokken warmte verwarmd.

11. Vijvers voor waterzuivering
Het vuil water van het ontvangstgebouw en de kantoorruimten komt via septictanks in het helofytenfilter (‘rietfilter’) voor zuivering.

Dairy Campus in beeld

Wilt u zien hoe de nieuwbouw tot stand gekomen is? Neem een kijkje in de fotogalerij en bekijk de video's.