Onderzoek

De Nederlandse zuivelsector is steeds op zoek naar duurzamere en efficientere manieren om zuivel te produceren. Om vernieuwing te bevorderen stelt Dairy Campus een Innovatiefonds beschikbaar.

Mensen uit het bedrijfsleven met een innovatief idee kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van hun onderzoek. Ze kunnen een aanvraag indienen bij het Dairy Campus Innovatiefonds als hun idee tot een oplossing leidt op een van de volgende gebieden:

  • Duurzame veehouderij: dierenwelzijn, gezondheid, milieu
  • Houderijsystemen: innovatieve stalconcepten, arbeidsbesparing e.d.
  • Keten-verwaarding: effici├źntere ketens
  • Smart farming: het slim gebruiken van technologie├źn

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan