Project

Mestkraken

Het pilotproject Mestkraken beoogt een forse stap te zetten in de (verdere) verduurzaming van de veehouderijsector, waardoor een solide basis wordt gelegd voor een gezonde toekomst.

Door drijfmest op te waarderen tot een waardevol product, namelijk een kunstmestvervanger, wordt een structurele oplossing geboden aan de melkveehouder voor de reductie van het mestoverschot. Er wordt een methode ontwikkeld om Stikstof (N) en Fosfaat (P) te verwijderen via een zogenaamde Mestkraker.