Activiteitenoverzicht

Overzicht van alle activiteiten tijdens het open huis op Dairy Campus in Leeuwarden.

De onderstaande plattegrond laat zien welke activiteiten er zijn tijdens de open dagen op het terrein.

overzichtdc.JPG

Naast het bezichtingen van de nieuwe bedrijfsgebouwen, zoals de innoflex ligboxenstal (4), sleufsilo (5), voedingsstal (6), transitiestal (8), milieu- en meetstal (9), melkstal (11) en ontvangstruimte (15) zijn er ook nog verschillende ingerichte kennispleinen. Zo is er een ontmoetingsplein (3) en een mestplein (2). Er zijn twee velden ingericht; een beweidingsveld (1) en een grasdemoveld (12). In praktijkstal (14) is het (praktijk)onderwijs te vinden. Over het hele terrein gaan onderzoekers graag met u in gesprek in de verschillende kennisloketten. Ook het bedrijfsleven is te vinden in de stallen verspreid op het terrein.

Download hieronder de plattegrond met de volledige informatie en laat u leiden over het Dairy Campus terrein.

Download plattegrond Dairy Campus terrein