Partners

Een groot aantal bedrijven, onderzoek-, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties maakt deel uit van het netwerk van Dairy Campus. Samen met de desbetreffende organisaties werkt het innovatiecentrum aan een duurzame melkveehouderij. Ze doen samen onderzoek naar actuele ontwikkelingen in de sector.

Dairy Campus werkt op dit moment samen met: