activiteiten Dairy Campus

Activiteiten Dairy Campus

Op deze pagina vindt u een overzicht van de geplande activiteiten voor de komende periode.

21 maart: Bijeenkomst en excursie Haus Dusse
Algemene ledenvergadering Vitens met aanvullend excursie watermanagement en melkveehouderij
Weidevogelkennisdag Fryslân 2019
22 maart: Werkbezoek europarlementariër Annie Schreijer Pierik
Excursie landbouwstudenten Duitsland
25 maart: Excursie ambassadeur van Maleisie
Visitatie Hogeschool Van Hall Larenstein
26 maart:
27 maart:
28 maart: Excursie ondernemersclub Hallum
29 maart: Excursie Chileense studenten