Nieuws

Afvalwater Dairy Campus natuurlijk gezuiverd

Gepubliceerd op
29 juli 2015

Het afvalwater van Dairy Campus wordt binnenkort op natuurlijke wijze gezuiverd door een helofytenfilter. De werking van het zuiveringssysteem is gebaseerd op oeverplanten en een filtersubstraat. Het is daarmee een duurzaam alternatief voor een rioolaansluiting en een eerste stap richting een waterneutraal melkveebedrijf.

Global Wetlands heeft bij Dairy Campus tussen de bestaande en de nieuwe stallen een verticaal doorstroomd helofytenfilter aangelegd. "Het zuiveringsrendement van dit type systeem loopt op tot 99%, zonder toevoeging van chemicaliën of energie slurpende pompen. Voor Dairy Campus is het een zeer duurzame en kosteneffectieve oplossing”, aldus Tinus Vos, directeur bij Global Wetlands.

Werking helofytenfilter

Het helofytenfilter is kort gezegd een plantenfilter opgebouwd uit rietplanten, lagen zand, grint en schelpen, waar het vervuilde water langzaam door naar beneden zakt. Bovenop het filter groeien moerasplanten (helofyten). De wortels van deze planten nemen een groot deel van de zuivering voor hun rekening.

Voordat het afvalwater over het helofytenfilter wordt verdeeld, wordt het voorbezonken in een sedimentatieput, of septictank. Vanuit deze put stroomt het afvalwater in de pompput, waar een pomp het door het verdeelleidingsysteem over het helofytenfilter pompt.

Onderin het helofytenfilter zorgt een drainagesysteem voor de afvoer van het gezuiverde water naar een controleput en wordt het geloosd in een sloot. Ook kan het gezuiverde water geïnfiltreerd worden in de bodem of worden hergebruikt.

Hergebruik afvalwater op melkveebedrijf

Melkveebedrijven hebben te maken met verschillende waterstromen die voor grote hoeveelheden vervuild water zorgen. Dat vraagt om oplossingen en innovatieve ideeën voor hergebruik van het afvalwater. Bij Dairy Campus wordt gestart met het zuiveren van het afvalwater van de kantoor- en excursieruimten. Dit is een eerste stap naar een waterneutraal melkveebedrijf, want waar water en melk elkaar ontmoeten ontstaat innovatie.

Het nut en de noodzaak van goed watermanagement op het melkveebedrijf is de komende jaren één van de thema’s waar het project Koeien en Kansen zich mee bezig houdt. Dit wordt gepresenteerd in meerdere video’s. Kijk hier voor de eerste film: Waarom aandacht voor water?

Werking verticaal doorstromend helofytenfilter: Het afvalwater wordt verzameld in een sedimentatietank (1) waar het kan bezinken en waar het biologische zuiveringsproces begint. Vanuit de pompput (2) wordt het water meerdere malen per dag over het helofytenfilter gepompt (4). Hier stroomt het langs de wortels van het riet (3) en door de verschillende lagen filtersubstraat (5) Het gezuiverde afvalwater (effluent) stroomt via een drainage netwerk (6) in een controle-inspectieput (7) waarna het geïnfiltreerd kan worden in de bodem of geloosd kan worden op een sloot (8).
Werking verticaal doorstromend helofytenfilter: Het afvalwater wordt verzameld in een sedimentatietank (1) waar het kan bezinken en waar het biologische zuiveringsproces begint. Vanuit de pompput (2) wordt het water meerdere malen per dag over het helofytenfilter gepompt (4). Hier stroomt het langs de wortels van het riet (3) en door de verschillende lagen filtersubstraat (5) Het gezuiverde afvalwater (effluent) stroomt via een drainage netwerk (6) in een controle-inspectieput (7) waarna het geïnfiltreerd kan worden in de bodem of geloosd kan worden op een sloot (8).