Nieuws

Akkerbouwer en veehouder 'Samen Sterk'

Gepubliceerd op
30 november 2015

In augustus 2013 is het praktijknetwerk Samen Sterk in Veenkoloniën van start gegaan. Het netwerk had als doel de samenwerking tussen akkerbouw- en melkveehouderijbedrijven verder te optimaliseren. Hierbij lag de nadruk op het verbeteren van de mineralenefficiency. Het netwerk heeft een eindverslag opgeleverd met leerpunten voor zowel de akkerbouwer als de veehouder.

Het samenwerkingsverband bestaat uit maatschap Berkepies, maatschap Warringa en Henk Berkepies werkt nu al veel samen door onder andere grond uit te ruilen. Voor een optimale samenwerking zouden het rotatieschema, de bemesting en de mineralenkringloop van de samenwerkende bedrijven gezamenlijk bekeken moeten worden, alsof het 1 gemengd bedrijf is.

Het netwerk heeft zich afgelopen drie jaar vooral gericht op de samenwerking met betrekking vna grondgebruik, bemesting en de teelt van gewassen. Samen zijn er verschillende projectactiviteiten gedaan, zoals model bouwplanplanning, aanleg demovelden en het opstellen van mineralenkringlopen.

Meer informatie

De resultaten hiervan zijn gebundeld in de eindrapport: